Skip to content

СВЪРЖИ СЕ С НАС ЗА ЦЕНИ НА ЕДРО

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Допълнителна информация

Данни на фирмата за продукти от "Екзотика и мебели":

БАРОН ООД

ЕИК: 126622512

Ин по ДДС: BG126622512

Данни на фирмата за продукти от "За малки и големи":

ПЕРСИАНА БИЙЧ - ООД

ЕИК: 201407691

Ин по ДДС: BG201407691

 Стоките в категории – Оборудване за детски центове, Детски клатушки, Контролни гривни за достъп,Надуваеми пързалки и батути се обслужват от Персиана Бийч ООД

Стоките в категории –Ратанови мебели , Верзалитови плотове, Екзотика и бамбук ,Мебели от дърво , Изкуствени растения  се обслужват от Барон ООД

Права и задължения на Клиента:

 Чл. 6.(1) Клиентът има право:

 - да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия на доставка;

- да поръчва стоки от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН shop.baron.bg при реда и условията, посочени в настоящите Общи условия.

- да получи поръчаната стока/стоки на посочен от него адрес за доставка след предварително потвърждение по телефон/имейл от представител на „Барон” ООД, и ,,Персиана бийч’’ ООД ;

- да получи детайлизирана справка/разписка за направената от него покупка, която да съдържа информация за всички закупени стоки – размер, цвят, брой; единична стойност на всеки продукт; общ размер на дължимата сума; идентификационни данни на фирмата-доставчик, включително адрес, телефон и други начини за контакт;

- да получава информация относно статуса на собствената си поръчка;

(2) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право и на всички останали права съгласно Законът за защита на потребителите.

(3) Клиентът няма право да използва сайта за изпращане на каквито и да е материали, чието съдържание е противозаконно, невярно, подвеждащо, заплашително, подстрекаващо, оскърбително, малтретиращо, позорящо, клеветящо, неприлично, порнографско, религиозно или материали, които предразполагат към поведение, което би се считало за криминално престъпление и може да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона и добрите нрави. В случай, че Клиентът не се съобрази с това си задължение, същият носи пълна отговорност за причинени на „Барон” ООД и ,,Персиана Бийч’’ ООД  вреди.

Чл. 7. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата;

Чл. 8. Клиентът се задължава:

- да предостави вярна и точна информация за своите име, фамилия, точен адрес за доставка, телефон за връзка и електронен адрес;

- да заплати цената на поръчаните стоки, посочена в информацията, при генериране и потвърждаване на поръчката;

- да осигури възможност стоката да бъде получена на посочения адрес за доставка;

 - да заплати стойността на транспортните разходи в случаите, когато същите са за негова сметка.

Права и задължения на „Барон ООД” ООД:

 Чл. 9 „Барон ” ООД има право:

- да получава в срок всички дължими суми за закупените стоки и тяхната доставка;

- по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени;

- да получи от Клиента следните данни: име (за физическите лица лично и фамилно, за юридически лица и еднолични търговци – наименование на фирмата), адрес, телефон и адрес на електронна поща;

- да изпраща на Клиента, при декларирано съгласие от негова страна, по поща, по телефон, чрез кратки текстови съобщения (sms, електронна поща или други форми на съобщения) или чрез други средства за адресирана реклама информация, относно актуални промоции, специални оферти, нови продукти и всякаква друга информация, отнасяща се до него като Клиент;

- има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, за да подобрява качеството на предлаганите от него стоки и услуги и задоволяването на потребителските нужди, както и с цел проучване удовлетвореността от закупените стоки и качеството на предложеното обслужване;

- по всяко време, без уведомяване на Клиента, когато последният ползва сайта в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „Барон ” ООД да прекратява достъпа на потребителя до сайта.

 Чл. 10. „Барон” ООД гарантира предлагането на фабрично нови продукти.

 Чл. 11. „Барон ” ООД се задължава:

- да прехвърли на Клиента правото на собственост върху поръчаните от него стоки;

- да достави на Клиента поръчаните от него стоки в срок и при условията за доставка, публикувани в този уеб сайт и настоящите Общи условия.

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 12. (1) Клиентът сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.shop.baron.bg, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://www.shop.baron.bg. Настоящите общи условия са неразделна част от всеки договор за покупко-продажба.

(2) По силата на сключения с Клиента договор за покупко-продажба Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Клиента на поръчаните от него чрез интерфейса стоки.

(3) Клиентът заплаща на Доставчика цената на доставените стоки съгласно условията, определени на страницата на www.shop.baron.bg и настоящите Общи условия.

(4) Доставчикът доставя заявените от Клиента стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на www.shop.baron.bg и настоящите Общи условия.

Чл. 13.  Договорният език е български, а плащанията  ще  бъдат  извършвани   в   български левове с ДДС.

(1) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Счита се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта, са направени от лицата, посочени в данните, предоставени от Клиента при извършване на регистрация, ако Клиентът е въвел съответното име и парола за достъп.

Чл. 14. (1) Доставчикът и Клиентът сключват отделни договори за покупко-продажба на стоките, заявени от Клиента, независимо че са избрани с една електронна заявка и от един списък със стоки за покупка.

(2) Доставчикът може да достави заедно и едновременно поръчаните с отделните договори за покупко-продажба стоки.

(3) Правата на Клиента във връзка с доставените стоки се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки. В случай че Клиентът има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки, доставени на потребителя.

 Чл. 15. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Клиентът е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение на които упражнява правата.

Чл. 16. Клиентът може да плати цената за отделните договори за покупко-продажба наведнъж при извършване на поръчката на стоките или при тяхната доставка.

 Чл. 17. Закупуването на стока в интернет магазин е достъпно както за Клиенти - регистрирани Потребители, така и за Клиенти, които попълват данните си еднократно при самата поръчка.

Регистриране на потребител:

Чл. 18. Регистрацията в настоящия сайт е безплатна и доброволна, дава възможност на Клиента да избегне въвеждането на личните му данни при всяка покупка  и да ползва определени функционалности на сайта.. За да се регистрира в интернет сайта www.shop.baron.bg, Клиентът трябва да има навършени 18 г. и трябва да попълни онлайн формата за регистрация. Клиентът е длъжен да предостави пълни, верни и точни данни. При предоставяне на неверни или непълни данни „Барон” ООД има правото да не осъществи доставката на направената поръчка, както и да прекрати без предизвестие поддържането на регистрацията на потребителя.

Чл. 19. За да се регистрира Клиента е необходимо да се спазят следните стъпки:

 1. Избор на бутон „Вход и регистрация”;
 2. Въвеждане на лични данни;
 3. Въвеждане на данни за доставка;
 4. Ако Клиентът желае, с чек бутон отбелязва, че иска да получава фактура, след което въвежда данни за фактура;
 5. С чек бутон Клиентът се съгласява с настоящите Общи условия;
 6. Регистрацията приключва с натискане на бутон "Регистрация".

Чл. 20. (1) След приключване на процедурата Клиентът получава на посочения от него e-mail адрес потвърждение за регистрацията, потребителското име и парола, както и достъп до услугите на електронния каталог.

(2) Клиентът е задължен да пази получените потребителско име и парола и е изцяло отговорен за всички действия, които се извършват с тях.

В случай на загубена (забравена) парола „Барон ” ООД изпраща нова парола на електронната поща на Клиента.

Чл 21. (1) Клиент, който се е регистрирал в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.shop.baron.bg, има право да влиза в своя профил чрез посочените при регистрацията му парола и потребителско име.

(2) Чрез линк в своето меню „Редакция на профил” Клиентът ще може да редактира личните си данни, да променя паролата си и адреса на доставка. Сайтът не допуска промяна на e-mail адреса на Клиента. При необходимост от промяна на e-mail адреса на Клиента следва да бъде направена нова регистрация.

(3) В случай, че не желаете да регистрирате акаунт, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват само за целите на изпълнението на конкретната поръчка и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

(4) В случай, че не желаете или нямате време да се регистрирате, предлагаме опция "Купи с един клик".Клиентът дава имейла, имената и тел. номер и ние правим поръчка.

Сключване на договор от регистриран потребител:

Чл. 22. (1) Процедурата за сключване на договора е стандартна и преминава през следните етапи:

 1. Разглеждане на моделите: Клиентът влиза в собствения си профил чрез въвеждане на потребителското си име и парола и избира продукт, който желае да поръча.
 2. Чрез натискане на бутон „Купи” избраният от Клиента продукт ще се появи в потребителската количка. В нея могат да се добавят неограничен брой продукти, както и да се премахват тези, от които Клиентът се отказва.
 3. При избор на бутон „Влез в количката” Клиентът вижда избраните продукти до момента на пазаруването със снимка, име и номер на продукта, заявено количество, единична цена и обща цена. След като влезе в потребителката количка, Клиентът може да променя количеството на избраната стока или да я изтрива от количката, в случай че желае да се откажете от избрания продукт.
 4. Преди приключване на поръчката, при промяна на данните за доставка на регистрирания потребител Клиентът има възможност да нанесе корекция в данните чрез натискане на бутон „Променете данните за доставка” и да въведе нови, актуални данни.
 5. Приключване на поръчката: Артикулите в потребителската количка все още не са поръчани. Когато Клиентът прецени, че е готов с избора си и всичко което желае да поръча е в потребителската количка, е необходимо да посочи избрания от него начин на плащане чрез чек бутон. След приключване на поръчката се отваря нов прозорец, върху който се визуализират направената от Клиента поръчка и разходите за доставка на избраните артикули.
 6. Процедурата приключва чрез кликване върху бутона”Купувам”.

(2) Детайлни данни от направената поръчка се получават от Клиента на посочения от него e-mail адрес. Системата автоматично генерира номер на поръчката, който се посочва в e-mail-а, с помощта на който Клиентът може да провери на какъв етап на изпълнение се намира съответната поръчка.

(3) При посочване от Клиента при извършването на поръчката на непълен, неверен или грешен адрес или телефонен номер се счита, че същата е невалидна и не възниква задължение за нейното изпълнение от страна на „Барон ” ООД.

 1. ЦЕНА И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

.

(2). Чрез наложен платеж (плащане при доставянето на стоката): При избор за заплащане на цената при доставка (наложен платеж) Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, извършил доставката.

Чл. 25. Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметка на „Барон” ООД.

Чл. 26. (1) Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на поръчаните стоки преди, или в момента на доставката им.

Изключение правят стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания (променен фабричен вид). При поръчка на такива стоки, плащането трябва да се извърши предварително.

(2) В случай че Клиентът извърши плащането на цената преди доставка на стоките чрез виртуален ПОС терминал и с приемането на настоящите Общи условия, то същият /Клиентът/ дава и изричното си съгласие за извършване на авансово плащане по смисъла на чл. 53 от Закона за защита на потребителите.

Промяна на обявените в сайта цени:

Чл. 27. (1) В случай на промяна на обявените в сайта цени промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава, посочена в червено.

(2) Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени.

(3) При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени.

VI . ДОСТАВКА

Чл. 28. Стоките, поръчани от електронния каталог, се доставят с куриер до адреса, указан при заявката. Доставката се извършва с куриерска фирма Еконт Експрес (https://www.econt.com/).

Чл. 29. (1) В цената на продуктите не е включена сумата за доставка. 

(2) Цената на доставката се заплаща едновременно със заплащането на цената на поръчената от Клиента стока.

Чл. 30. При заплащане на цената чрез наложен платеж доставката ще бъде извършена не по-късно от 5 работни дни, считано от първия работен ден, следващ датата на поръчката. Всички разходи по доставката и наложения платеж са за сметка на Клиента.Срока на доставка на стоки по поръчка е съобразен със срока на изработка и упоменат допълнително при индивидуалната поръчка на всеки клиент. 

Чл. 31. Доставчикът има право да предаде стоката на указания за доставка адрес на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването й от името на Клиента и подписва придружаващите я документи.

Чл. 32. Ако Клиентът не осигури условия за приемане на стоката, или не бъде намерен на посочения от него адрес в гореупоменатия срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока и Клиентът осигурява доставка на стоката за своя сметка.

Чл. 33. Доставки не се извършват в почивни дни и на официални празници.

Чл. 34. При получаване на стоката на Клиента се предоставят и следните документи: оригинална фактура с включен ДДС (при изразено желания от страна на Клиента), касова бележка, приемо-предавателен протокол, товарителница, информация по чл. 54 от Закона за защита на потребителите.

Чл. 35. (1) Клиентът трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако стоката не съответства на поръчката, да уведоми за това незабавно Доставчика.

(2) Ако Клиентът не уведоми Доставчика съгласно ал. 1, стоката се смята за одобрена като съответстваща на изискванията, освен за скрити недостатъци. За Клиенти, имащи качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се прилагат разпоредбите и сроковете, регламентирани в Закона за защита на потребителите.

(3) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 1, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 36. (1) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Клиента и да възстанови платената от него цена в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(2) В случаите по ал. 1, при съгласие от страна на Клиента, Доставчикът има право да достави на Клиента стоки от същия вид, качество и цена.

Чл. 37. (1) Доставчикът предава стоките на Клиента след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите, както и след установяване на наличие или отсъствие на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите.

(2) Клиентът и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис.

(3) Клиентът и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 Чл. 38. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

- с неговото изпълнение;

- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълни задълженията си по него;

- в други предвидени от закона случаи.

VIII. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

А) Отказ от доставена стока

Чл. 39. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

Чл. 40. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми „Барон ” ООД и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в раздел 1 от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

Чл. 41. Върнати могат да бъдат всички стоки с изключение на тези, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания (променен фабричен вид).

Това включва артикули от следните групи, продавани на л.м. или кв.м:

- маси от масив с размер по избор, батути  ,модулно съоръжение, изкуствени дръвчета ,изк.палми , изкуствена трева( зелени стени), и други;

В случаите, когато Клиентът е избрал да поръча онлайн от сайт shop.baron.bg артикули от изброените групи, следва поръчката да бъде заплатена предварително.

 1. Трябва да се избере опция за плащане или да се свържете с наш сътрудник
 2. След финализиране на поръчката може да бъде избрана някоя от следните опции - плащане ,в брой на каса на EasyPay, чрез банков превод по проформа фактура

Ако Клиентът не извърши предварително плащане за стоки изработени по поръчка или съобразно неговите индивидуални изисквания, Доставчикът се освобождава от задължението си за изпълнение на договора за покупко-продажба.

Чл. 42. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него сума (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Клиента начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор.

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, може да намерите в сайта на kzp.bg ТУК

Б) Анулиране на поръчка

Чл. 43. (1) В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми „Барон” ООД, както и да потвърди желанието си писмено посредством e-mail. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция.

(2) При отказ от поръчката „Барон” ООД се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 дни.

В) Рекламации

Чл. 44. (1) Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното.

(2) При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното, отбив от цената или безплатно извършване на корекции/ремонт. Замяната на стока с друга се извършва в магазина, от който е закупена стоката. Клиeнтът трябва да върне стоката, обект на рекламацията и да се попълнят съответните документи, свързани с рекламацията.

(3) Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба, както и ако не са в следствие на упоменати причини (може да видите в края на раздела - "Общи условия маси и плотове")

(4) При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер. Описание на дефекта, с необходимите документи може да изпращате на sales@baron.bg.

(5) Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Законът за задълженията и договорите.

(6) Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на  „Барон” ООД

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
 1. A) Публикуване на ревюта за стоки

Право да представят за публикуване ревюта за стоки имат само регистрирани ползватели.

Публикуването на ревюта се извършва след едностранна преценка относно уместността/основателността на съдържанието им. Ревютата следва да са написани на български език, на кирилица и да съдържат единствено обективното мнение на автора за съответната стока, основаващо се на преките му впечатления относно предимствата/недостатъците, установени в процеса на използването ѝ.

Публикуваните ревюта са с представеното от автора съдържание, без редакторска намеса и корекции, и изразяват единствено и само неговото мнение, "Барон" ООД не носи отговорност за съдържанието на публикуваните ревюта.

При всички случаи "Барон" ООД си запазва правото, по своя еднолична преценка, освободен от всякаква отговорност, и без да е необходимо да се обосновава, да не публикува, което и да е представено ревю, без значение от съдържанието му.

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 45. (1) „Барон” ООД запазва правото си едностранно да променя по всяко време уеб сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.shop .baron.bg, както и настоящите Общи условия за ползването му чрез обновяване на настоящия документ, като след промяната се актуализира датата на публикация.

(2) Задължение на Клиента е да се запознае с актуалните условия за ползване на сайта и актуалните Общи условия, тъй като те са обвързващи за него.

(3) Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиент и „Барон” ООД, възникнали във връзка с договори, валидно сключени преди промените на Общите условия.

 1. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 46 Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи.

Чл. 47. (1) Доставчикът не носи отговорност за имуществени или неимуществени вреди, изразяващи се в пропуснати ползи или претърпени вреди, причинени на Клиента в процеса на използване или неизползване на www.shop.baron bg и сключване на договори за покупко-продажба с Доставчика, освен ако е действал при умисъл или груба небрежност.

(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което www.shop.baron.bg не е достъпен поради непреодолима сила.

Чл. 48. (1) Доставчикът не носи отговорност, ако в случай на евентуално преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия.

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Клиента, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Клиента.

Чл. 49 Доставчикът не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел настоящите Общи условия.

Чл. 50. Клиентът разбира и приема обстоятелството, че „Барон” ООД само предоставя услуги и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на услугите, вследствие експлоатирането на компютърната техника и Интернет.

Чл. 51 „Барон ” ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на предлаганите в сайта стоки.

Чл. 52. Уеб сайтът може да съдържа препратки към сайтове на трети страни. „Барон ” ООД не носи отговорност за съдържанието, правилата за защита на личната информация и сигурността на такива сайтове. Връзката към чужд сайт не предполага, че „Барон ” ООД одобрява сайта и информацията в него или продуктите и услугите, за които се отнася той.

 XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 53. Цветовете на стоките, показани в сайта www.shop.baron.bg зависят от настройките на Вашия монитор.

Чл. 54. Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстове, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на „Барон” ООД, освен ако изрично е посочено друго. Използването на каквито и да е материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост на закона.

Чл. 55. (1) Клиентът и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние, в процеса на изпълнение на договора и на тези Общи условия.
(2) Клиентът и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция, проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др.

Чл. 56. В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Клиента с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Чл. 57. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 58. Настоящите Общите условия са съобразени със Закона за защита на потребителите, Закона за защита на личните данни и актуалното българско законодателство. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България

Общи условия за Маси и Плотове

Детайли за размера
Всички наши размери са приблизителни и могат да варират с до 10 mm на дължина и ширина.


Инструкции за грижа
Всяка маса е защитена с издръжлив предпазен слой масло, но все пак е важно да се ползват подложки за чаши и чинии, за да предпазите масата си. Финишът на масата може да избледнее след време (3+ години) или поради интензивно ползване на масата затова повторно приложение на маслото може да е нужно.


Характеристики на дървото
Пирони и други метални пирони са премахнати, доколкото позволява, но някои продукти може да ги съдържат. Това няма да повлияе на комфортът или функцията на продукта.
Дупки от чепове или цепнатини в дървото обикновено се оставят необработени ако не пречат на функията на продукта, а в случай, че пречат, се запълват с епоксидна смола или пълнител за дърво.
Вдлъбнатини и одрасквания съществуват заради характеристиките на предишния живот на дървото.
Обезцветяване или потъмняване може да се получи при някои или всички парчета дърво.
Цепнатини могат да се разширят или затворят през определени периоди на годината.
Неравни повърхности могат да се получат при някои или всички парчета дърво.


Спецификации на възтановено дърво
Поради естеството на дървото, не можем да поемем отговорност за мебели ако се напукат тъй като реагират на топлината и влажността във вашия дом.
Не съхранявайте продукти във влажни или студени условия, защото вероятно ще доведе до прекомерно напукване или цепене.
Долната страна на масите не се мажат с масло както горната, за да позволи на дървото да диша и да се климатисира по-лесно към новия си дом.
Излагането на масите от масивно дърво на пряк източник на топлина , в помещение с климатик или високо ниво на отопление има риск за повреда на масата, като измятане, спукване и др.


Барон оод не носи отговорност, ако някой от описаните точки  не бъдат взети под внимание

ИЗРАБОТКА

Пълна персонализация на голям набор продукти

10 000+

Доволни клиенти

Бърза доставка

Доставка до всяка точка на страната